Aula Virtual pensada per a contindre:

  -Documents importants.

  -Entregar Actes de avaluació, seguiments de la programació, memóries, etc.